Het koor

Historie

 

De oorsprong van de Christelijke Oratorium Vereniging Exultate Deo ligt in de Nederlands Hervormde Gemeente van Voorschoten en Veur. Vanuit deze achtergrond ontstond het idee tot het oprichten van een zangvereniging, hetgeen op 28 juni 1882 resulteerde in de 'Gemengd Christelijke Zangvereniging'. Het koor startte met twee en twintig leden onder de naam 'de Lofstem' en stond vele jaren onder leiding van C.P. Aartse, hoofdonderwijzer. Het koor zong in hoofdzaak kerk- en volksliederen. 
In 1907 werd de in de koorwereld bekende Leo Mens aangetrokken. Hij bracht met zijn muzikale en deskundige ervaring het koor op een hoger niveau. Doordat hij zich in 1927 - gedwongen door zakelijke verplichtingen - terugtrok, belandde het koor gedurende vijf en dertig jaar in een wisselende situatie van dan weer een beroepsdirigent, dan weer een toegewijde onderwijzer. Met alle consequenties voor het niveau van dien. 


Daaraan kwam een resoluut einde toen in 1962 dirigent Sander van Marion uit Scheveningen werd aangetrokken. De zangkwaliteit ging met sprongen vooruit. Niet alleen Voorschoten groeide, ook het ledental van de vereniging breidde zich uit tot over de honderd. Ook mensen van buiten de hervormde kring waren voortaan van harte welkom. Het koor ging zich onder leiding van Van Marion toeleggen op het uitvoeren van oratoria. Om het programmatische verschil met het verleden te onderstrepen werd op 1 april 1967 de naam van het koor veranderd in Christelijke Oratorium Vereniging Exultate Deo (= zingt onstuimig God lof toe).

Onder het dirigentschap van Van Marion werden veel muzikale hoogtepunten gevierd: het honderdjarige bestaan van het Nutsdepartement van Voorschoten, het eeuwfeest van de Koninklijke Christelijke Zangersbond en het honderdjarige bestaan van Exultate Deo. Hierbij ontving het koor het predicaat Koninklijk. Een eer die slechts weinig koren te beurt is gevallen.


In 2000 is Sander van Marion opgevolgd door Leo den Broeder. Ook onder zijn leiding heeft het koor prachtige concerten uitgevoerd. Zo werd in 2007 het 125-jarig bestaan uitgebreid gevierd, met als hoogtepunt een schitterende uitvoering van Die Jahreszeiten van Joseph Haydn in de Pieterskerk te Leiden.