C.O.V. Exultate Deo is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Aan deze status is een publicatieplicht verbonden. Met onderstaande informatie voldoen wij aan die plicht.


Naam

Christelijke Oratoriumvereniging Exultate Deo


RSIN

Het RSIN nummer is: 617.0249


Post/bezoekadres

Santhorstlaan 85

2242 BE Wassenaar

Tel. 070- 5111813

 

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zang in het algemeen en de oratoriummuziek in het bijzonder, eventueel met instrumentale begeleiding.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het houden van repetities
  • Het geven van concerten en uitvoeringen
  • Het medewerking verlenen aan kerkdiensten en bijeenkomsten
  • Het deelnemen aan en/of organiseren van evenementen op muzikaal gebied, zoals concoursen enz.
  • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan

Exultate Deo werkt op basis van een beleidsplan. Klik hier voor het document.


Bestuurders

Voorzitter                   Liesbeth Groen-Bulens

Secretaris                   Miriam Putker

Penningmeester         Corrie Pronk-Kruzinga

2e Secretaris              Tat van Veen

2e Penningmeester    Anneke Uyterlinde

Bibliothecaris             Marianne Lodder


Beloningsbeleid

Iedereen bij Exultate Deo is vrijwilliger. Niemand is in loondienst of ontvangt een beloning. De in verband met de activiteiten gemaakte onkosten worden volgens de geldende regels vergoed.


Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 zijn door het bestuur van Exultate Deo op 15 april 2020 vastgesteld. Klik hier voor het Jaarverslag 2019 en hier voor de Jaarrekening 2019.

Exultate Deo


Aangesloten bij de KCZB

KvK:  40445647

IBAN: NL 75 INGB 0003 6246 27

Privacyverklaring

Neem contact  op


Secretaris Miriam Putker

Email: secretaris@exultatedeo.nl

Telefoon: 070 511 1813

Repetitieruimte


't Praethuys

Tuinderspad 1

2253 CD Voorschoten

Dinsdags van 20.00 u tot 22.00