ANBI

C.O.V. Exultate Deo is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Aan deze status is een publicatieplicht verbonden. Met onderstaande informatie voldoen wij aan die plicht.


Naam

Christelijke Oratoriumvereniging Exultate Deo


RSIN

Het RSIN nummer is: 617.0249


Post/bezoekadres

Santhorstlaan 85

2242 BE Wassenaar

Tel. 06 - 10 99 88 38

 

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zang in het algemeen en de oratoriummuziek in het bijzonder, eventueel met instrumentale begeleiding.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het houden van repetities
  • Het geven van concerten en uitvoeringen
  • Het medewerking verlenen aan kerkdiensten en bijeenkomsten
  • Het deelnemen aan en/of organiseren van evenementen op muzikaal gebied, zoals concoursen enz.
  • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan

Exultate Deo werkt op basis van een beleidsplan. Klik hier voor het document.


Bestuurders

Voorzitter                   Liesbeth Groen-Bulens

Secretaris                   Miriam Putker

Penningmeester        Corrie Pronk-Kruzinga

2e Secretaris              Pien van der Niet

2e Penningmeester   Anneke Uyterlinde


Beloningsbeleid

Iedereen bij Exultate Deo is vrijwilliger. Niemand is in loondienst of ontvangt een beloning. De in verband met de activiteiten gemaakte onkosten worden volgens de geldende regels vergoed.


Jaarverslag en jaarrekening

Het Bestuursverslag en de ]aarrekening over 2023 zijn door het bestuur van Exultate Deo op 19 maart 2024 vastgesteld. Klik hier voor het Bestuursverslag 2023 en hier voor de Jaarrekening 2023.