Zing mee

Word lid


Meezingen in een oratoriumconcert is een muzikaal feest! Iedere zanger in een amateurkoor ervaart hoe geweldig het is om met professionele solisten en musici een concert uit te voeren. Wanneer de locatie dan ook nog jaarlijks een prachtig, monumentaal gebouw betreft, zoals de Stadsgehoorzaal in Leiden, dan geniet daar niet allen het koor van, maar is ook voor hun gasten speciaal. Met het organiseren van concerten is veel geld gemoeid en de voornaamste inkomsten om dit te kunnen financieren komen uit de verkoop van toegangskaarten voor de gehouden concerten, waarbij de koorleden het belangrijkste verkoopkanaal zijn. Ook de verkoop van advertenties is een fijne bron van inkomsten.

 

Koormuziek

Voor sommige koorwerken stelt de vereniging gehuurde muziek ter beschikking, maar dikwijls wordt de leden verzocht een klavieruittreksel aan te schaffen. Zeker bij een groot werk heeft dat de voorkeur omdat dan tijdens de repetities in alle vrijheid aantekeningen kunnen worden gemaakt. Naast de wekelijkse repetitie is het soms wenselijk dat thuis ook aandacht aan de partijstudie wordt besteed. Voor de meeste werken is daarvoor online materiaal beschikbaar, te benaderen via de ledenpagina van deze koorwebsite.


Projectzangers

Zangers en zangeressen die zich niet direct willen binden aan een vereniging bieden wij altijd de mogelijkheid om op projectbasis te studeren voor een komend concert. De gevraagde bijdrage is alleszins redelijk en een afgeleide van de contributie voor leden.

Schroom niet en kom eens kijken op een van onze repetities. Op dinsdagavond in 't Praethuys, Tuinderspad 1, 2253 CD (t/o zwembad Het Wedde) in Voorschoten.

De repetitie begint om 20:00 uur en stopt om 22:00 uur. Neem contact op met de secretaris voor nadere informatie!