Word lid


Meezingen in een oratoriumconcert is een muzikaal feest! Als amateurkoor ervaart men hoe geweldig het is om met professionele solisten en musici een concert uit te voeren. Wanneer de locatie dan ook nog een van de vele prachtige , monumentale gebouwen betreft, zoals b.v. de Pieterskerk en de Stadsgehoorzaal in Leiden, dan geniet het koor daar bijzonder van. Met het organiseren van concerten is veel geld gemoeid en de voornaamste inkomsten om dit te kunnen financieren komen uit de verkoop van toegangskaarten voor de gehouden concerten, waarbij de koorleden het belangrijkste verkoopkanaal zijn. Ook de verkoop van advertenties is een fijne bron van inkomsten.

 

Koormuziek

Voor sommige koorwerken stelt de vereniging gehuurde muziek ter beschikking, maar dikwijls wordt de leden verzocht een klavieruittreksel aan te schaffen. Zeker bij een groot werk heeft dat de voorkeur omdat dan tijdens de repetities in alle vrijheid aantekeningen kunnen worden gemaakt. Daar waar mogelijk wordt tegen een geringe vergoeding extra studiemateriaal aangeboden in de vorm van geluidsopnames van de in te studeren partij.


Projectzangers

Speciaal voor ons grote concert dit najaar 2019 hopen we projectzangers te vinden die zich aangetrokken voelen door het aantrekkelijke programma met de Grote Mis in c van Mozart en het Requiem van Bruckner. Voor tenoren en bassen hebben wij nog enkele plaatsen. Voor sopranen en allten is de bezetting inmiddels voldoende.

Schroom niet en kom eens kijken op een van onze repetities. Dinsdagavond, gebouw De Werf, Schoolstraat 2 in Voorschoten. De repetitie begint om 20:00 uur en stopt om 22:00 uur. Neem contact op met de secretaris voor nadere informatie!

Exultate Deo


Aangesloten bij de KCZB

KvK:  40445647

IBAN: NL 75 INGB 0003 6246 27

Privacyverklaring

Neem contact  op


Secretaris Miriam Putker

Email: secretaris@exultatedeo.nl

Telefoon: 070 511 1813

Repetitieruimte


Gebouw 'De Werf'

Schoolstraat 2a

Voorschoten

Dinsdags van 20.00 u tot 22.00 u